Facebook

Psychologia kliniczna dorosłego

Poszerzanie kwalifikacji zawodowych obliguje mnie do oczytania z profesjonalną literaturą. Artykuły zostały opublikowane na portalu psychologicznym: www.psychologia.net.pl Stanowią próbę podsumowania istoty poruszanych zagadnień - z całą pewnością niewyczerpującą próbę, jak również są wyrazem moich własnych refleksji jako psychoterapeuty - praktyka. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z artykułami z zakresu psychologii klinicznego dorosłego


Depresja - modne zaburzenie, czy poważne schorzenie kliniczne?


Zaburzenia mechanizmów samoregulacji u osób uzależnionych od alkoholu


Koncepcje osobowości - rozwój, funkcjonowanie, źródła zaburzeń


Osobowość - na czym polega zaburzenie antyspołeczne?


Co to jest zdrowie psychiczne? Eksperyment Rosenhana


Pojęcie jakości życia


Zamienić przymus (żądanie) na preferencję - czyli racjonalno - emotywna psychoterapia A. Elisa


Przeszkody w rozwoju autonomii godnościowej


Scenariusz w umyśle zapisany


Jestem sprawny w sposób niepełny - portret i problemy osoby niepełnosprawnejRejestracja: 506 159 525 terapia on-line:  • Skype 


  • WhatsApp 


  • Messengernr konta: 93 2030 0045 1130 0000 0239 6920edukacja, członkowstwo, współpraca

top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER