Facebook

Wsparcie w kryzysie

Kolejnym rodzajem pomocy jest wsparcie psychologiczne. Jest ono szczególnie zaadresowane wobec osób, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, a jej wpływ jest na tyle duży, że stanowi lub może stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego, może lub objawia się klinicznie.  Wsparcie psychologiczne w kryzysie polega na empatycznym słuchaniu osoby, stwarzaniu okazji, aby osoba mogła wyrazić co czuje, co myśli w związku z trudną sytuacją, w której znalazła się.
Częścią wsparcia psychologicznego jest także szukanie i rozwijanie zasobów. Specjalista bierze pod uwagę zasoby wewnętrzne – tkwiący w osobowości pacjenta potencjał do radzenia sobie oraz zasoby zewnętrzne – mające swoje źródło w osobach z otoczenia pacjenta. Celem wiodącym jest zatrzymanie  destrukcyjnego wpływu sytuacji na zdrowie psychiczne.

 

WIZYTY DOMOWE

Czasem zawieram kontrakt na wsparcie psychologiczne w trybie stacjonarnym. Opiera się ono na moich wizytach w domu pacjenta. Zazwyczaj dotyczy to pacjentów przewlekle chorych somatycznie lub z inną niesprawnością, która ogranicza funkcjonowanie w takim zakresie, że niemożliwe są jego wizyty w moim gabinecie. Wizyty możliwe są jedynie wobec pacjentów mieszkających we Włocławku. Oferta wizyt domowych nie jest skierowana wobec pacjentów chorych psychicznie, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe. Zapraszam do gabinetu. W przypadku bardzo poważnego nasilenia objawów rozważymy wspólnie co można zrobić. W razie potrzeby współpracuję z lekarzami.

zdjecie

REJESTRACJA
telefon: 506 159 525

ul. Królewiecka 47/49
piętro III
87-800 Włocławek

edukacja, członkowstwo, współpraca

  • SWPS
  • PSB
  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  • pozytywni.net
  • psychologia.net.pl
  • Beata Gołębiowska
  • Dobry Lekarz
top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER