Facebook

Psychoterapia rodzinna

 

Wybitna specjalistka w dziedzinie psychoterapii rodzin Prof. Namysłowska zwraca uwagę, że rodzina w swoim życiu przechodzi określone fazy:

 

  1. Najpierw dwoje ludzi zawiera małżeństwo. Dwie osobowości wnoszą do nowej wspólnoty odrębne systemy wartości, przyzwyczajenia właściwe dla rodzin pochodzenia. Zadaniem rozwojowym jest ustalanie wspólnego funkcjonowania na drodze wzajemnych kompromisów i ustępstw.
  2. Następnie pojawiają się dzieci. Celem rodziny jest stworzenie im miejsca, podział obowiązków w zakresie wychowywania, zmienia ulegają również relacje z rodzinami pochodzenia – pojawiają się nowe role: babć, dziadków, etc.
  3. W kolejnym etapie dziecko lub dzieci dorastają. Działanie rodziców powinno zmierzać do ich separacji bez wikłania je w poczucie winy.
  4. Kolejno następuje stadium „pustego gniazda”, w którym zamyka się koło cyklu życia rodziny – z powrotem do czynienia mamy z diadą małżeńską. Para staje przed ponowną konsolidacją i bliskością.
  5. Ostatnią fazą jest faza starzejących się rodziców – aż do śmierci jednego lub obojga. Jej głównym zadaniem jest przystosowanie się do końca kariery zawodowej, starzenia się, do faktu własnej śmiertelności i utraty małżonka/.


Specyficzne dla określonych faz zadania rozwojowe rodziny mogą czasami okazać się niezwykle trudne, być przyczyną kryzysów, przerastać aktualne kompetencje, zasoby i możliwości rodziny jako całości i poszczególnych jej członków. Propozycją wyjścia z tej trudnej sytuacji jest terapia rodzinna.

 

 

Psychoterapeuta rozmawia o tym – inspiruje do autorefleksji członków rodziny i rodzinę jako cały system, aby pomyślała nad sobą i nad tym, czego doświadcza, co się dzieje podsuwając inne, niż rodzina miała do tej pory perspektywy.
Pozwala to odkryć i odkrywać nowe drogi dojścia do rozwiązań trudnych sytuacji.


Sesje odbywają się z udziałem wszystkich członków rodziny.  W regularnych odstępach czasowych – przeciętnie 1-2 razy w miesiącu. Na sesjach psychoterapeuta dba o to, aby sprawiedliwie rozdzielić czas – uwagę dla każdej osoby, traktuje każdego równo. Celem nadrzędnym jest pomoc rodzinie w trudnej sytuacji. Sesje terapii rodzinnej nie mają charakteru sądu nad jednym z członków rodziny.

/na podstawie: I., Namysłowska: „Terapia rodzin”, IPiN, Warszawa, 2000. /.Rejestracja: 506 159 525 terapia on-line:  • Skype 


  • WhatsApp 


  • Messengernr konta: 93 2030 0045 1130 0000 0239 6920edukacja, członkowstwo, współpraca

top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER