Facebook

Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA KRÓTKOTERMINOWA:

Skupia się ona na zgłaszanym przez osobę problemie i znalezieniu / znajdywaniu jego konstruktywnego rozwiązania / rozwiązań. Jako psychoterapeuta posługuję się tutaj metodami:


Podkreślić należy słowo konstruktywnego. Ludzie bowiem próbują radzić sobie w różny sposób – czasem auto/destrukcyjny. Psychoterapia zmierza zdecydowanie w przeciwnym kierunku. Psychoterapia krótkoterminowa, jak sama nazwa wskazuje, jest ograniczona w czasie. O jej zakończeniu decyduje rozwiązany problem. Nie powinna przekraczać kilkunastu sesji. Odbywa się zazwyczaj raz bądź dwa razy w tygodniu. Sesje trwają 50-60 minut.

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DŁUGOTERMINOWA:

Skupia się ona na człowieku i jego funkcjonowaniu w ogóle.
Czasem ludzi dotykają powtarzające się problemy: w relacjach, w sferze zawodowej lub inne. Nie chcą tego. Sami nie wiedzą jak to się dzieje. Tym razem przecież miało być inaczej (…). Nie potrafią uwolnić się od nich i niekoniecznie lub nie tylko jest to kwestia braku pomysłu na konstruktywne rozwiązanie, lecz bardziej poczucie pułapki, wewnętrznego zniewolenia.

W tym przypadku zastosowanie ma psychoterapia długoterminowa. Przesuwa ona uwagę w stronę osobowości. Zmierza do zmiany człowieka, jego charakteru. Charakter kształtuje się od wczesnego dzieciństwa, dlatego, aby psychoterapia była skuteczna – przyniosła rozwojową zmianę musi trwać dłużej.

Realizowana przeze mnie psychoterapia długoterminowa trwa przeciętnie do roku czasu. Tylko w uzasadnionych przypadkach utrzymuję kilkuletnią pracę psychoterapeutyczną. Sesje zazwyczaj są cotygodniowe. Trwają 50-60 minut. Jako psychoterapeuta posługuję się tutaj modelem psychoterapii zintegrowanej (zgodnie z nurtem kształcenia podyplomowego), co oznacza, że korzystam z metod różnych podejść psychoterapii (tj. poznawczego, behawioralnego, systemowego, psychodynamicznego, skoncentrowanego na kliencie, gestalt). Dopasowuję je indywidualnie do profilu osobowości pacjenta nad czym nadzór merytoryczny sprawuje superwizja.Rejestracja: 506 159 525 terapia on-line:  • Skype 


  • WhatsApp 


  • Messengernr konta: 93 2030 0045 1130 0000 0239 6920edukacja, członkowstwo, współpraca

top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER