Facebook

Diagnoza kliniczna

 

Jako specjaliści mamy do dyspozycji różne formy pomocy dla Państwa:Dlatego podjęcie decyzji n/t współpracy poprzedzone musi być co najmniej jedną, maksymalnie trzeba sesjami diagnozy klinicznej. Spotkanie diagnostyczne służy wybraniu najlepszej – skutecznej formy pomocy biorąc pod uwagę:


To bardzo ważne. Wybór właściwej metody zwiększa skuteczność pomocy. Dlatego należy odpowiednio dużo czasu poświęcić ustaleniu problemu i ewentualnego celu pracy.

 


Sesje diagnozy klinicznej trwają przeciętnie 50-60 minut w indywidualnych sytuacjach dłużej. Polegają zazwyczaj na rzetelnym wywiadzie klinicznym.Specjalista zapyta Panią / Pana:
 z jakim problemem / sprawą do mnie przychodzi. Poproszę o jego opisanie. Zapytam również o aktualną sytuację rodzinną, zawodową, stan zdrowia, doświadczenia z dzieciństwa związane z relacjami z bliskimi oraz inne sugerujące możliwy związek z problemem, z którym Pani/Pan przychodzi. Jeśli uczęszczał/a Pani / Pan już na psychoterapię lub do psychologa, specjalisty psychiatry wskazane jest, aby przynieść kserokopię dokumentacji z tego leczenia. Mile widziana jest również dokumentacja z innych badań psychologicznych, neurologicznych, etc.

Czasem dla pełnego obrazu istnieje potrzeba uzupełnienia wywiadu klinicznego o spotkanie z kimś z otoczenia pacjenta, na przykład z małżonkiem/ką, rodzicem, dzieckiem, zaufanym znajomym. Może to być cenne, ponieważ daje inny punkt widzenia sytuacji, niż ten, który przedstawia pacjent. Oczywiście, jeśli to takiego spotkania dojdzie to tylko  za zgodą pacjenta.

Czasem może pojawić się konieczność rozszerzenia wywiadu klinicznego o badanie z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych - testów psychologicznych.


BADANIA PSYCHOLOGICZNE – TESTY

Jeśli w najbliższym czasie będziecie Państwo stawać przed komisją lekarską w związku ze świadczeniem rentowym ZUS, komisją Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub z powodu innych wskazań możecie Państwo liczyć na testy psychologiczne: IQ /sprawność intelektualna/, podejrzenie lub aktualna weryfikacja zakresu zmian otępiennych /zmiany neurologiczne/, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowiści i in. Po realizacji badań przystępnym językiem omówię z Państwem wyniki. Otrzymacie Państwo pisemną opinię psychologiczną w dowolnie zgłoszonej liczbie sztuk. Badania zazwyczaj obejmują jedno do dwóch spotkań. Trwają od 50-60 minut do 90 /jednorazowo/.

Badanie realizuje mgr A. Aleksińska.

 Rejestracja: 506 159 525 terapia on-line:  • Skype 


  • WhatsApp 


  • Messengernr konta: 93 2030 0045 1130 0000 0239 6920edukacja, członkowstwo, współpraca

top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER