Facebook

Metody psychoterapii stosowane w Ośrodku

Stosuję psychoterapię w paradygmacie integracyjnym. Łączy ono dorobek teoretyczny i praktyczny różnych metod psychoterapii. Integracyjne podejście w psychoterapii ma swoje korzenie w przekonaniu specjalistów, że żadna konkretna jedna metoda terapeutyczna nie jest wystarczająco dobra dla wszystkich pacjentów i wszystkich problemów. Metaanalizy badań nad skutecznością różnych metod psychoterapii pokazały ich równorzędność wobec siebie. Psychoterapeuci pracujący z wykorzystaniem paradygmatu integracyjnego dostosowują metody do pacjenta, jego indywidualnej osobowości i trudności. To czyni te podejście najbardziej owartym i elastycznym wobec przychodzącego po pomoc człowieka i jego potrzeb.

 

Zgodnie ze standardami merytorycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracuję w stałej superwizji klinicznej: Prof. J.Cz.Czabały oraz dr. n. med. W. Simona.

 

Zwracam szczególnie uwagę na jakość kontaktu psychoterapeutycznego. Badania nad skutecznością psychoterapii wykazały, że jest on jednym z istotniejszych czynników leczących. Razem z pacjentem rozmawiamy nie tylko o tym, co dzieje się w jego życiu, o jego przeszłości, myślach, uczuciach, ale także o tym, co dzieje się pomiędzy nami. Jest to źródłem wartościowego korektywnego doświadczenia.


Metody, którymi leczę to:

 

Psychoterapia jest procesem rozłożonym w czasie, w którym wyodrębnia się następujące fazy współpracy:

 

zdjecie

REJESTRACJA
telefon: 506 159 525

ul. Królewiecka 47/49
piętro III
87-800 Włocławek

edukacja, członkowstwo, współpraca

  • SWPS
  • PSB
  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  • pozytywni.net
  • psychologia.net.pl
  • Beata Gołębiowska
  • Dobry Lekarz
top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER