Facebook

Superwizja kliniczna

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako psycholog /pracuję w tym zawodzie od 2003r./ oraz jako psychoterapeuta /pracuję w tym zawodzie od 2008r./. 

Posiadam uprawnienia do prowadzenia supewizji - 50 godzin superwizji u mnie zaliczane jest do certyfikacji psychoterapeutycznej w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz w Polskim Towarzystwa Psychologicznym. 

Oczywiście zgodnie z obowiązującą formułą superwiziję również poddaję superwizji. Co ma charakter regularny. 


Superwizję indywidualną realizuję ON - LINE oraz stacjonarnie /Włocławek i Warszawa/.

Supewizję grupową realizuję ON - LINE oraz stacjonarnie /Warszawa - Volta Medica/.Oferuję pomoc merytoryczną dla:Zajmuję się szkoleniem i superwizją, które dopasowuję indywidualnie do potrzeb sytuacyjnych i rozwojowych. Pomagam w zakresie nauki:


TESTÓW:

 1. Skali Wechslera WAIS - R dla dorosłych.
 2. Skal neuropsychologicznych: Skala Bentona BVRT; MMSE; STMS; Skala Montrealska; Test Rysowania Zegara i in.
 3. Skal weryfikujących profil osobowości oraz obecność objawów zaburzeń psychicznych: Skala MMPI - II; SCID - II; Test Eysencka; Skala Becka; Skala Hamiltona, i in.
 4. Procedury badania, procedury opracowania oraz interpretacji wyników, a także naukę sporządzania opinii psychologicznych, procedurę przekazywania informacji pacjentowi oraz personelowi, rodzinie. /dotyczy jw/


METOD PSYCHOTERAPII oraz INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNYCH:

 1. Podstawowych zasad i narzędzi terapii CBT; EFT; Gestalt; psychoanalitycznej.
 2. Modelu 7 ścieżek integracji psychoterapii w/g Prof. J. Mellibrudy.
 3. Analizy relacji terapeutycznej i specyficznych wydarzeń w procesie psychoterapii, ich natury oraz strategii terapeutycznych.
 4. Specyficznych problemów klinicznych: praca z osobą z problemem mobbingu; praca z ofiarą przemocy; praca z napadami lęku, praca z fobią społeczną, praca z obniżonym nastrojem, praca z osobą z zaburzeniem borderline; współpraca z rodziną vs kontakt indywidualny.Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne, uprawnienia do stosowania zróżnicowanych metod psychoterapii. Jestem dyplomowanym psychoterapeutą integracyjnym oraz certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego /nr cert. 767/. Swoją praktykę poddaję regularnej, wieloletniej superwizji.Jestem suoerwizorem aplikantem PTPsychiatrycznego. Autorem publikacji /www.psychologia.net/, mam własne prezentacje na konferencjach. Oferuję konkurencyjne ceny współpracy, dopasowane terminy, także współpracę ON - LINE. Zapewniam etyczne zasady kontaktu. Dbam o należytą atmosferę spotkania, tak, by superwizja była wydarzeniem rozwojowym, konstruktywnym. Posiadam doświadczenie w edukacji - prowadziłam staże studentów psychologii, psychologów oraz studentów psychoterapii. Wystawiam faktury oraz stosowne zaświadczenia.


Zapraszam serdecznie: 506 159 525 /jeśli nie odbieram proszę o SMS/.


mgr Agata Aleksińska

psycholog, psychoterapeuta, superwizor-aplikant,

dyrektor Ośrodka
Rejestracja: 506 159 525 terapia on-line: • Skype 


 • WhatsApp 


 • Messengernr konta: 93 2030 0045 1130 0000 0239 6920edukacja, członkowstwo, współpraca

top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER