Facebook

Czym jest psychoterapia

PSYCHOTERAPIA
Polega na cyklicznych – regularnych indywidualnych lub grupowych /z udziałem innych pacjentów/ spotkaniach z psychoterapeutą.

Ważne jest, aby osoba, która rozważa podjęcie psychoterapii dowiedziała się czym jest psychoterapia i co odróżnia ją od poradnictwa, czy wsparcia psychologicznego.

Na psychoterapii dwie osoby /lub więcej w przypadku psychoterapii grupowej/, tj. pacjent i psychoterapeuta wspólnie pracują nad osiągnięciem ustalonego na pierwszym spotkaniu diagnostycznym celu. Psychoterapeuta jako specjalista dysponuje metodami, które mogą pomóc, jednak, żeby tak się stało potrzebne jest zaangażowanie w proces leczenia pacjenta. Zaangażowanie oznacza, że pacjent chce i pracuje aktywnie nad zmianą siebie - swojego sposobu myślenia lub/i sposobu zachowywania się lub/i odczuwania w czym profesjonalnie, uważnie i z empatią towarzyszy psychoterapeuta. Ponieważ nie jest to proste. Poradnictwo polega na tym, że specjalista na wyraźną prośbę pacjenta dzieli się swoimi sugestiami co do możliwych rozwiązań – udziela gotowych rad. Wsparcie psychologiczne polega na życzliwym, aktywnym słuchaniu pacjenta, co ma na celu stworzenie możliwości odreagowania uczuć, wyrażenia myśli, nie dopuszczenie do strat w zdrowiu psychicznym w związku z sytuacją kryzysową. Częścią psychoterapii bywa wsparcie psychologiczne, czasem mogą pojawić się elementy poradnictwa, jednak psychoterapia nie ogranicza się do wysłuchania, wsparcia pacjenta i poradzenia.

Psychoterapia to przede wszystkim aktywna praca dwóch stron nad zmianą. Oczywiście metody i czas pracy dostosowane są do możliwości pacjenta i problemu, tak by psychoterapia była osiągalnym do zrealizowania przez pacjenta zadaniem rozwojowym – sukcesem życiowym.Rejestracja: 506 159 525 terapia on-line:  • Skype 


  • WhatsApp 


  • Messengernr konta: 93 2030 0045 1130 0000 0239 6920edukacja, członkowstwo, współpraca

top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER