Facebook
Regulacja Emocjonalna - CO TO JEST?
20.09.2017, 10:30

Regulacja Emocjonalna - CO TO JEST?

Regulacja emocjonalna to zdolność człowieka do radzenia sobie z emocjami.

1. Po pierwsze Osoba zauważa różne cielesne sygnały emocji - przyspieszone picie serca, potliwość /często w przypadku lęku/oraz inne.

2. Po drugie Osoba potrafi nazwać przejawem jakich emocji są te cielesne sygnały - to symbolizacja doświadczenia organizmicznego.

3. Po trzecie Osoba potrafi dostrzec kontekst pojawienia się tych doznań - rozmowa o pracę, randka, wizyta u stomatologa, dobra komedia, etc.

4. Po czwarte Osoba doświadcza emocji na przeciętnym poziomie - jeśli są za silne potrafi je wyciszyć, jeśli za słabe potrafi je wydobyć. Emocje są częścią, ale nie determinują bezgranicznie jej funkcjonowania.

5. Po piąte Osoba traktuje emocje jako informacje o potrzebach, w tym sensie emocje ukierunkowują działaniem, motywacjami Osoby.

Według podejścia Psychoterapii Skoncentrowanej Na Emocjach - w skróce z ang. EFT wyodrębniamy następujące rodzaje doświadczeń emocjonalnych:

- emocje pierwotne adaptacyjne

- emocje pierwotne dezadaptacyjne

- emocje wtórne

- emocje instrumentalne.

Emocje pierwotne adaptacyjne to nasuwające się doświadczenia emocjonalne w sposób bezpośredni, w odpowiedź na daną sytuację - jeśli dziecko przebywa z rówiesnikami i się z nimi bawi to emocja, którą zaczyna doświadczać to radość.

Emocje pierwotne dezadaptacyjne to nasuwające się doświadczenia emocjonalne, których źródłem są urazowe sytuacje - jeśli dziecko przebywa z rówieśnikami i się z nimi bawi to emocje, którą zaczyna doświadczać to na przykład lęk /ponieważ był odrzucony dotychczas przez grupę/.

Emocje wtórne to emocje, które przychodzą zaraz po emocjach pierwotnych - jeśli dziecko w zabawie z rówieśnikami czuje lęk, to fakt czucia lęku wzbudza w nimi na przykład zawstydzenie.

Emocje instrumentalne to emocje, które bywają elementem manipulacji, są częścią autentycznego doświadczenia, natomiast służą do czegoś - dziecko dzięki temu, że wznieca w sobie gniew i się złości i tą złością emanuje prowokuje rodzica do określonego zachowania - na przykład bezradna mama zaczyna ustępować dziecięcej histerii w sklepie i wobec krzyków kupuje słodycze /.../.

 

Osoba, która funkcjonuje w sposób zdrowy to osoba, która ma kontakt z emocjami pierwotnymi, adaptacyjnymi.

Im w doświadczeniu człowieka więcej dominuje emocji pierwotnych dezadaptacyjnych, emocji instrumentalnych tym bardziej zaburzone jest jego funkcjonowanie.

 

Współpraca Pacjenta z Psychoterapeutą polega na identyfikacji emocji dezadaptacyjnych i wzbudzaniu emocji adaptacyjnych.

Odbywa się to na drodze nowych doświadczeń emocjonalnych wykreowanych przez pracę dramatyzacyjną lub/i przez pracę w oparciu o relację.

 

Współczesna nauka dowiodła, że daje to dobre efekty w przypadku Pacjentów, którym wgląd oraz zmiana myślenia nie pomagają osiągnąć zmiany odczuwania, nie zmieniają trwale doświadczania.

 

powrót

zdjecie

REJESTRACJA
telefon: 506 159 525

ul. Królewiecka 47/49
piętro III
87-800 Włocławek

edukacja, członkowstwo, współpraca

  • SWPS
  • PSB
  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  • pozytywni.net
  • psychologia.net.pl
  • Beata Gołębiowska
  • Dobry Lekarz
top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER